Jak odliczyć darowiznę przekazaną przez Siepomaga.pl od podatku?

W poprzednim wpisie opisałam jak pomagam wykorzystując oszczędności uzyskane dzięki Karcie Dużej Rodziny. Zebrane w ten sposób pieniądze przelewam na jedną ze zbiórek organizowanych przez Fundację Siepomaga.pl. A gdy przychodzi czas rozliczeń podatkowych – odliczam sobie darowizny od podatku. Takie win-win 🙂

Jakie darowizny można odliczyć od podatku?

Ulga podatkowa przysługuje w przypadku darowizny na cele publicznie i społecznie –  na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego.  Podatek można zmniejszyć więc gdy darowizna została przekazana jako pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej lub na cele ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój techniki, innowacyjność, na cele nauki, szkolnictwa, kultury, sztuki.

Odliczyć można jednak także wpłaty celowe, czyli takie w których wskazana została osoba, której miała być udzielona pomoc za pośrednictwem wybranej organizacji. Nie podlegają natomiast odliczeniu darowizny przekazane bezpośrednio wybranej osobie.

W przypadku Siepomaga odliczenie jest możliwe, gdyż nie przekazujemy pieniędzy bezpośrednio osobom potrzebującym, a dzieje się to za pośrednictwem fundacji – wykorzystujemy więc mechanizm wpłat celowych

Kto może odliczać darowizny od podatku?

Darowizę od podatku mogą odliczyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Ale nie wszystkie. Z odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych – skali podatkowej,  oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych . Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.

Jaka jest wysokość ulgi związanej z darowiznami?

Darowizny możemy odliczyć, ale  tylko do określonego limitu. Przepisy stanowią bowiem, że suma darowizn przeznaczonych na: rzecz organizacji pożytku publicznego, cele kultu religijnego i krwiodawstwo nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Aby móc odliczyć darowiznę od podatku konieczna jest możliwość udowodnienia, że rzeczywiście taka darowizna miała miejsce i, że wykonana była  na cele pożytku publicznego. Zazwyczaj wystarczające będzie potwierdzenie wykonania przelewu, oczywiście pod warunkiem, że na potwierdzeniu znajdą się pełne dane darczyńcy i obdarowanego. W przypadku Siepomaga i podobnych serwisów problemem są platformy pośredniczące w płatnościach – często jako tytuł przelewu występuje tylko kod lub numer, a nie jest to wystarczający dowód dla Urzędu Skarbowego.

Najlepiej pominąć więc platformy płatnicze i skorzystać z wpłaty bezpośrednio na konto (wesprzyj->przelew tradycyjny) – potwierdzenie przelewu jest wystarczające dla US. W tytule przelewu musimy umieścić informację, na którą zbiórkę wpłacamy pieniądze. Najlepiej jasno napisać, że jest to darowizna dla Fundacji Siepomaga na cel xxx.

Gdy chcemy skorzystać z przelewów online (Dotpay, Blik, Payu, karty, Paypal) to również istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku. Fundacja wystawia wtedy zaświadczenia, które zawierają dane wymagane przez ustawę i dzięki temu można dokonać odliczenia. Zaświadczenie  dołącza się do potwierdzeń przelewów darowizn z konta.  Wystarczy napisać maila do Fundacji z prośbą o takie zaświadczenie. Należy podać swoje imię i nazwisko, adres zgodny z tym podawanym w PIT oraz mail, który podawało się przy wpłatach.

W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

To jak – spróbujecie odliczyć darowizny od podatku?